Hướng dẫn Giám Định (Tẩy Ma Pháp) Trang Bị Xanh

[Tính Năng] Hướng dẫn Giám Định (Tẩy Ma Pháp) Trang Bị Xanh

Thay Đổi Ma Pháp Tại NPC Thợ Rèn

- Ưu Điểm : Thao tác nhanh, có thể Setup Auto để thay đổi Ma Pháp

Hình Ảnh Tính Năng Ghi Chú

NPC Thợ Rèn các Thành Thị

Thay Đổi Ma Pháp Trang Bị Đối Thoại NPC để thao tác

Giao Diện

 

Dùng để Giám Định lại Thuộc Tính (Ma Pháp) trang bị Xanh**

+ 1 Trang Bị Xanh cần thay đổi Ma Pháp

+ 1 Thủy Tinh | Tinh Hồng

+ 10 Vạn Lượng

+ Tăng May Mắn:

- Thủy Tinh

- Tinh Hồng

** Lưu Ý: Thuộc Tính sau khi giám định sẽ là Random các dòng, điểm may mắn chỉ tăng cơ hội có được các dòng Thuộc Tính cao hơn

Xem Thông Tin OPT X3 
Tại Đây